GLI  (Gecombineerde Leefstijl Interventie) landelijk https://www.nogslimmer.nl 

 2 jaar gratis (geen eigen risico) 1e lijn begeleiding diëtist, leefstijlcoach, fysio, beweegcoach.

-  BMI > 30 alle cliënten/patiënten 

-  BMI > 25  cliënten /patiënten met verhoogd risico op één of meerdere ziekten

            * hart- en vaatziekten

            * diabetes type 2 

            * verminderde nierfunctie

            * COPD, Astma, slaapapneu

             * artrose

Aanmelding en informatie  (samenwerking 1e lijn dietist Haaglanden en 1e lijn fysio)

dietisthaaglanden@zorgmail.nl

088-9797232

06-54334180