Alle cliënten/patiënten kunnen met en zonder een verwijsbrief contact opnemen met Diëtist Haaglanden

Contact;    info@dietisthaaglanden.nl  

         

06-54334180    06-54715265

HMC Antoniushove, Leidschendam

HMC Bronovo, Den Haag

HMC Westeinde, Den Haag

HMC Gezondheidscentrum, Wassenaar