Kwaliteitsregistratie & Beroepsvereninging

De diëtist is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Iedere 5 jaar wordt opnieuw vastgesteld of de diëtist d.m.v. bijscholingen en cursussen voldoet aan de kwaliteitscriteria. Via de website van kwaliteitsregister kunt u vinden of een diëtist geregistreerd is.

Als sportdiëtist is diëtist Haaglanden gecertificeerd in het Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg.

Iedere 3 jaar wordt opnieuw vastgesteld of de sportdiëtist voldoet aan de kwaliteitscriteria SCAS

Beroepsvereniging

Diëtist Haaglanden is lid van de beroepsvereniging beroepsvereniging VSN (Vereniging Sportdiëtetiek Nederland) en  NVD (Nederlandse Verening van Diëtisten). De Vereningen zijn een landelijk netwerk van (sport)diëtisten. Zij ondersteunten haar leden, adviseren bij de praktijkvoering en bij kwaliteitsmanagement. De VSN en NVD zijn (mede) organisatoren van tal van scholingen. Door samenwerking met professionals op alle terreinen van de (sport)gezondheidszorg zijn VSN sportdiëtisten en NVD diëtisten op de hoogte van de nieuwste inzichten en behandelmethodes. Via de website van NVDiëtist en via de website NSNederland kunt u de registratie zien.